Wat is payrolling?

Wanneer u als werkgever kiest voor payrolling, dan komen uw medewerkers op de loonlijst (payroll) van een payrollbedrijf, zoals CPA. Dit heeft een aantal grote voordelen. Zo nemen wij het juridisch werkgeverschap van u over, met alle administratieve verplichtingen die daarbij horen. Zelf behoudt u het persoonlijk werkgeverschap: werving & selectie, dagelijkse aansturing en beoordeling.


Welke taken neemt het payrollbedrijf over?

Alle administratieve handelingen die te maken hebben met de inzet van personeel, zoals: 

 • arbeidsovereenkomsten
 • salarisadministratie
 • urenregistraties
 • loonstroken
 • jaaropgaven
 • afdracht sociale lasten


CPA biedt u ‘customized’ dienstverlening: volledig afgestemd op uw wensen en eisen.

CPA neemt ook uw arbeidsrechtelijke risico’s over, bijvoorbeeld:

 • loondoorbetalingen en verzekeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • ketenaansprakelijkheid
 • naheffingsaanslagen
 • ontslagvergoedingen
   


Wat zijn de voordelen van payrolling?

 • meer inzicht in uw totale salaris- en personeelskosten
 • makkelijk en flexibel personeel inzetten (door toepassing CAO voor uitzendkrachten)
 • minder administratieve lasten
 • minder juridische risico’s bij ziekte en ontslag


Waarom kiezen voor CPA?

In CPA treft u een ervaren gesprekspartner die thuis is in ondernemend Aalsmeer en omstreken. Een partner die met u meedenkt, de juiste vragen stelt en niet rust totdat zaken tot in de puntjes zijn geregeld.
U kunt rekenen op: 
 
 • payrollservice op maat: CPA kan u breed ondersteunen bij het flexibel inzetten van personeel, maar u kunt ook onderdelen van uw personeelsadministratie uitbesteden. Net wat u nodig en prettig vindt!
 • heldere afspraken, berekeningen en kostenoverzichten
 • vlotte en punctuele afhandeling van uw personeelszaken
 • één aanspreekpunt voor al uw vragen

Meer weten? Bel 06 51 41 48 86 of mail naar info@cpa-payroll.nl.
Bel ons direct