Ziek en verzuimprocedure

Als werkgever vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers gezond en vitaal aan het werk zijn. Daar horen goede arbeidsomstandigheden bij, maar ook duidelijke afspraken over ziekmelden en verzuim.

Voor alle medewerkers van CPA geldt dat ze zich persoonlijk volgens onderstaande stappen ziekmelden:

  • Stap 1: Je meldt je persoonlijk voor aanvang van de werkzaamheden telefonisch bij je direct leidinggevende van het bedrijf waar je werkzaam bent;
  • Stap 2: Je meldt je ook persoonlijk en telefonisch voor 09.30 uur bij CPA;
  • Stap 3: Tot slot is het belangrijk dat je jouw verzuimmelding doorgeeft via onderstaande knop;

               
                Ziek melden

 

  •  Stap 4: Binnen twee werkdagen neemt 100 Present contact met je op. Zorg ervoor dat je telefonisch bereikbaar bent. 


Na de melding maken wij afspraken over de verdere begeleiding, die wij laten verzorgen door 100 Present verzuimmanagement. Het is belangrijk dat je je altijd aan deze afspraken houdt!

Beter melden
Als je weer kunt werken, meld je dit voor aanvang van de werkzaamheden bij jouw opdrachtgever en bij CPA.

Let op!
Je behoort je altijd persoonlijk ziek te melden anders wordt jouw ziekmelding niet in behandeling genomen, tenzij je hier niet toe in staat bent. Dit betekent dat een ziekmelding per sms of WhatsApp niet als rechtsgeldige melding wordt aangenomen. Verlofaanvragen tijdens ziekte worden alleen na een persoonlijk gesprek aangenomen.

Wie betaalt het ziekengeld uit?
Wie het ziekengeld uitbetaalt, is afhankelijk van het contract dat je hebt. Binnen jouw contract betaalt CPA jouw ziekengeld, buiten het contract wordt het ziekengeld betaald door het UWV. Als je hier meer informatie wilt over wie wanneer je ziekengeld uitbetaalt, klik dan op onderstaande link. CPA betaalt het ziekengeld uit in de betalingscyclus die je gewend bent en bij het UWV ontvang je het ziekengeld uiterlijk zes weken na jouw eerste ziektedag.

Heb jij een fase A contract of een tijdelijk contract dat afloopt tijdens ziekte?
Je bent een medewerker van CPA en je wordt ziek. Het kan ook zo zijn dat je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebt welke tijdens jouw ziekte afloopt. In beide gevallen heb je mogelijk recht op een Ziektewetuitkering. De Ziektewetuitkering is een uitkering die vaak zelf door het UWV wordt uitgekeerd.

Indien je een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd of weekcontract in fase A of, is de uitbetaling van het ziekengeld afhankelijk van of de ziektedagen binnen of buiten jouw contractduur vallen. Indien je ziek uit dienst bent, ontvang je ziekengeld van het UWV. De ziektedagen die binnen jouw contract vallen, zullen worden uitbetaald door CPA.

Heb jij een contract voor bepaalde tijd in fase B of een contract voor onbepaalde tijd in fase C?
Je bent een medewerker met een contract voor bepaalde tijd in fase B of met een contract voor onbepaalde tijd in fase C en je wordt binnen de contractduur ziek. CPA betaalt dan jouw ziektewetuitkering uit. Je ontvangt na één wachtdagen 91% van jouw laatstverdiende loon. Na een jaar ziekte ontvang je, conform de geldende cao, 70% van jouw laatstverdiende loon. Jouw ziektegeld wordt uitbetaald in dezelfde betalingscyclus zoals je dit gewend bent. Wanneer je een fase B contract hebt dat afloopt tijdens ziekte, zal het ziekengeld na uitdiensttreding uitbetaald worden door het UWV.

De uitvoering van de Ziektewet heeft CPA ondergebracht bij 100 Present die zorg draagt voor de verzuimregistratie, controle en bewaking van de verzuimbegeleiding en de re-integratie naar (passend) werk.

Zijn er nog vragen over verzuim of arbeidsomstandigheden? Neem contact met ons op!

Bel ons direct